ISY TUNING ARAÇ YAZILIMLARI BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, Hacıkaplanlar Mh. 887 SK. No:2/A Adresli ISY TUNING Araç Yazılımları. (Bundan sonra kısaca ISY TUNING olarak anılacaktır.) ile ………………… ………………………………………………………….adresli **************  –  (Bundan sonra kısaca BAYİ olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 1-

Sözleşmenin konusunu, sözleşmenin imza tarihinden itibaren Bayii’nin kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre ISY TUNING’den satın alacağı ürün ve hizmetlerin alımını oluşturmaktadır.

Bayi sözleşmede söz konusu ürün ve hizmetlerin ISY TUNING tarafından sunulan şartlarını kabul etmektedir. Faturalandırma, bayi tarafından kendi adına gerçekleştirilir.

İşbu sözleşme, bayilik sözleşmesi olup sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ’ye acentelik, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz.

Bayilik konusu ürün, ISY TUNING tarafından perakende satışa arz edilen yazılım uygulamasıdır.

3. BÖLGE

MADDE 2-

BAYİ, Yazılım İşlemini bulunduğu ilde işbu sözleşme hükümlerine bağlı kalarak satması için yetkilendirilmiştir. Bölgesi dışında yapacağı satışlarda ISY TUNING’in yazılı izni olması zorunludur.

ISY TUNING, bayinin bölgesi içerisinde satış yapma hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ, herhangi bir hak veya alacak talep edemez.

MADDE 3-

BAYİ’nin bulunduğu bölge içerisinde alt bayilikleri verme hakkı olmakla birlikte ISY TUNING’in, BAYİ ve alt bayilikler arasındaki ilişkiden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4-

 Taraflar, sözleşmede yer alan tüm hak ve yükümlülüklere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Bunlara uyulmaması, haklı nedenle fesih sebebi olacaktır.

a. Bayi, yaptığı işlemlerde basiretli bir tacir gibi hareket ederek ISY TUNING’in menfaatlerini gözetmelidir.

b. BAYİ, ISY TUNING’i yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak herhangi bir yetkiye sahip olmadığından ISY TUNING adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla sözlü ya da yazılı akit yapamaz.

c. BAYİ, ISY TUNING’in kullandığı marka ve ticari isimleri, bu sözleşme kapsamı dışında ISY TUNING’in yazılı izni olmadan kullanamaz. ISY TUNING’e ait patent, marka, amblem ve benzerlerine bölgesi içinde herhangi bir şekilde tecavüz edildiğinde durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlü olmakla birlikte bu yükümlülük, BAYİ’nin yasal tedbirler alması şeklinde yorumlanamaz.

d. BAYİ, resmi makamların ilan edeceği tebliğlere ve tamimlere, belirlenen talimatlara ve ISY TUNING’in prensip ve tavsiyelerine uymayan kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin fiillerinden doğacak her türlü zararı, maddi ve manevi tazminat ile cezai sorumluluğu üstlenmeyi ve bu sebeplerle ISY TUNING’e sirayet edecek her türlü müracaatı anında önlemeyi, gerekli zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

e. BAYİ, müşterilerin kişisel talepleri doğrultusunda sattığı hizmet ve ürünü uyarlama hakkına sahip olmakla birlikte niteliği itibariyle yapacağı esaslı değişikliklerde ISY TUNING’in yazılı onayını almalıdır.

f. BAYİ, son kullanıcı tüketiciye satışla birlikte satış sonrası teknik destek vermeyi ISY TUNING tarafından garanti kapsamı içinde olan faaliyetleri için hiçbir ücret talep etmemeyi ve bu hizmetlerin görülebilmesi için yeterli sayıda ve yetiştirilmiş eleman bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

g. BAYİ’nin bulunduğu bölgede reklam yapma yetkisi olup finansman ve reklamlardan doğacak her türlü sorumluluk BAYİ’ye ait olacaktır.

h. BAYİ, yaptığı satışlar, servis hizmetleri, müşteriler hakkında ISY TUNING’i yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

i. BAYİ’nin alt bayilik vermesi durumunda ISY TUNING bayilik sözleşmesi örneği ile işlem yapabilir ancak hukuki sorumluluk BAYİ’nin olacak ve ISY TUNING’e herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır.

5. FİYATLARIN DÜZENLENMESİ

MADDE 5-

ISY TUNING’in fiyat listesindeki son kullanıcı fiyatları tavsiye niteliğinde olup son kullanıcının hizmeti iade etmesi durumunda ISY TUNING, sadece hizmetin BAYİ’ye satıldığı fiyat üzerinden sorumludur.

İade nedeni BAYİ kaynaklı bir durum olduğu takdirde iadeye ilişkin her türlü zarardan BAYİ sorumludur. ISY TUNING tarafından fiyat listesinde değişiklik yapıldığı takdirde BAYİ’ye elektronik ortamda geçerli posta adresine bilgilendirme yapılmalıdır.

Buna Bağlı olarak DimSport cihazların bayilik kanalı satış fiyatı anlaşma esnasında fiyatlandırılacak ve sözleşmenin yapıldığı günkü kurdan hesaplama yapılarak ödemeler Türk lirası üzerinden nakit, havale, eft veya Kredi kartı ile ödemesi yapılabilecektir.

Ödemeler karşılıklı anlaşma ile taksitlendirilmiş ise taksit günü mevcut Euro kuru hesaplaması yapılarak işlem yapılacaktır.

Dosya işlemleri esnasında fiyatlar değişkenlik gösterebileceği için ISY TUNING’in belirlediği fiyatlar geçerli olacaktır. Fiyat belirleme konusunda ISY TUNING hakkını saklı tutar.

6. EĞİTİM HİZMETİ

MADDE 6-

ISY TUNING, BAYİ’ye ürün ve hizmetlere bayi tarafından yetkilendirilen kişiye ücretsiz eğitim vermekle yükümlü olup gerekli görüldüğü takdirde sözleşme süresince ürünün içerik ve kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde yeniden eğitim verecektir.

Eğitim sürecinde BAYİ’ye konaklama yeri ayarlanacak ve belirlenen tarihler arasında cihazlar, yazılımlar ve program kullanımı konusunda ücretsiz olarak eğitim verilecektir. Eğitim sorumlulukları tamamen ISY TUNING sorumluluğundadır.

MADDE 7-

ISY TUNING, yazılımın satışı sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek sorunları çözmeyi taahhüt eder.

BAYİ’nin yaptığı eksik işlem, hatalı yükleme, yükleme sırasındaki (Elektrik kesilmesi, Akü voltajı düşüklüğü, kablonun çıkarılması kontak kapatılması vb.) kullanıcı hatası, eksiklik ve zararlarda ISY TUNING’in sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Cihazların kullanımı sırasında doğabilecek sorunlar bayinin sorumluluğundadır. ISY TUNING çözüm sürecinde yardımcı olmayı taahhüt eder.

7. SİPARİŞLER

MADDE 8-

ISY TUNING ile BAYİ’nin arasındaki dosya iletişim kanalı ISY TUNING Flash Point Client olacaktır. ISY TUNING portal hizmetinin devamlılığını sağlamayı taahhüt eder. Flash Point Client dışında gelen dosyalar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9-

Dosya Talepleri, ISY TUNING’in onayı olmadıkça iptal edilemez.

8. ÖDEMELER

MADDE 10-

BAYİ, ilgili haftanın ilk iş günü ile son iş günü arasında ISY TUNING’ten sipariş ettiği ürünün bedelini ödemek zorundadır. Vadesinde ödenmeyen alacak söz konusu olduğunda ihtara gerek olmaksızın BAYİ’nin bakiye borcunun tamamı muaccel hale gelir ve ISY TUNING’in ilgili bedeli icraya koyma hakkı doğar.

BAYİ Alınan cihaz ve hizmetler ile ilgili ödeme taahhütünde sorun yaşatması durumunda alınan dosyalar ve cihaz bedellerinin tamamı icraya devredilecek ve hukuki işlem başlatılacaktır.

Hukuki işlemler Denizli mahkemelerinde görülecektir. ISY TUNING’e açılacak olan davalarda da Denizli mahkemeleri esas alınacaktır.

MADDE 11-

ISY TUNING’in …………………. için dosya fiyatları:

a.    standard araç:                                   15 EURO +KDV

b.    Lüks/spor/exotic araç:                       50 EURO +KDV

(6 yaş ve aşağı – 200 beygir ve üzeri BMW, BENTLEY, FERRARI, MB, JAGUAR, etc)

c.    Tır, Çekici ve büyük araçlar:             30 EURO +KDV

d.    Tarım ve İş makinaları dosya ücretleri ayrı olarak talep edildiğinde takdim edilecektir

Yukarıda belirtilen fiyatlar taban fiyatlar olup yeni çıkacak olan protokoller için fiyat belirleme hakkı ISY TUNING tarafındadır ve ISY TUNING bu hakkı saklı tutar.

BAYİ’nin yapması gereken ödemeler Nakit / Havale / EFT / Kredi Kartı Tek çekim olarak belirtilen şirket hesabına gerçekleştirilir.

Dosya veya hizmet ödemeleri haftalık olarak BAYI ve ISY TUNING’in belirlediği bir günde yapılacaktır.

9. SÜRE

MADDE 12-

İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren birlikte çalışılan süre ile yürürlükte kalacak olup sürenin hitamında tarafların herhangi bir fesih talebi olmaz ise tarih belirtmeksizin geçerliliği kabul olacaktır.

BAYİ farklı bir firma ile çalışmayı talep etmesi durumunda sözleşmenin başlangıcından sonraki altı (6) ay dolmadan geçiş işlemi yapamayacaktır. Bu süre zarfında cihaz bedeli ve yapılan anlaşma tutarının tamamen ödenmiş olması ve taraflar arasında alacak ve verecek bir borç tutarının olmaması gerekmektedir.

Yaşanacak olan anlaşmazlık durumunda hukuki süreç Denizli Mahkemelerinde görülecek olup BAYİ tarafından açılacak olan hukuki takip durumunda da Denizli mahkemelerinde dava görülecektir.

10. HAKLI NEDENLE FESİH

MADDE 13-

Taraflardan birinin işbu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda diğer tarafın fesih hakkı doğar.

MADDE 14-

BAYİ’nin iflas etmesi, konkordato isteminde bulunması, tasfiyesi, ölümü, ISY TUNING’in onayı olmadan bayilik hakkını devir veya temlik etmesi, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Korunması hakkındaki Kanun ve sair yasal mevzuata aykırı hareket etmesi, aleyhine iflas takibi veya davası açılması ISY TUNING için haklı nedenle fesih sebeplerindendir.

MADDE 15-

BAYİ’nin farklı firma ile anlaşması / cihazlarını kullandırması, farklı cihazlar alması / kullanması / kullandırması. ISYTuning firmasına dolaylı yada dolaysız artniyetli hertürlü sözlü veya yazılı faaliyetin ispatı durumunda sözleşme derhal fesih edilir ve hiçbir ücret iadesi yapılmaz. karşılığında herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

11. TAZMİNAT

MADDE 16-

BAYİ’nin işbu sözleşmedeki yükümlülükleri ihlal etmesi halinde ISY TUNING’in uğradığı tüm zararları tazmin etme yükümlülüğü vardır.

12. GİZLİLİK

MADDE 17-

BAYİ, TTK hükümlerine göre kendisine verilen ürüne/alt bayiye/müşteriye/ISY TUNING’e ait bilgileri veya ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü şahıslara ve taraflara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder.

13. KISMİ GEÇERSİZLİK

MADDE 18-

Sözleşmenin taraflarından herhangi birisinin, diğer tarafın işbu sözleşme hükümlerinden birine veya birkaçına uymamasına müdahale etmemesi, ilgili hükümleri bu şekilde kabul ettiği anlamını taşımayacağı gibi sözleşmeden doğan haklarını daha sonradan kullanmasına da engel olmaz.

14. TEBLİGAT ADRESLERİ

MADDE 19-

Tarafların tebligat adresleri aşağıda yer aldığı gibidir. Adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa on beş gün içinde bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır.

ISYTUNING :

BAYİ :

15. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 20-

İşbu sözleşme TC yasalarına tabi olup doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesinde Denizli mahkemeleri ve icra-iflas müdürlükleri yetkilidir.

16. SON HÜKÜM

MADDE 21-

İşbu sözleşme 21 maddeden ve ibarettir.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm maddelerine uyulmak şartıyla tanzim edilip okunmak suretiyle irade özerkliği ve müdebbir BAYİ dikkatiyle birlikte …………… tarihinde imza altına alınarak okunup kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ISY TUNING Araç Yazılımları